Browsing loại

Đánh giá vợt

Top 5 cây vợt đánh đơn tốt nhất.

Đánh đơn có đôi chút khác biệt so với đánh đôi, đánh đôi chúng ta cần cây vợt linh hoạt, tấn công không cần quá uy lực nhưng phải đáp ứng được khả năng phòng thủ tốt…